global html

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 29/03/ 2017 đến hết ngày 21/04/2017. 2. Địa điểm nhận hồ sơ: Mua và nộp hồ sơ tại Văn phòng Đoàn – Hội Phân hiệu Trường ĐHGTVT Tại TP.Hồ Chí Minh. Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c: Nguyễn Văn Cường - SĐT: 01655475016 3. Khám sức khỏe: vào lúc 8h00 ngày 23/04/2017 (chú ý sẽ gọi khám sức khỏe theo số thứ tự hồ sơ trên giấy biên nhận). tại Phòng 1E2 Phân hiệu Trường ĐHGTVT Tại TP.Hồ Chí Minh.

Kế hoạch Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Năm 2017

Đăng lúc: 15-06-2017 11:46:31 PM - Đã xem: 6 - Phản hồi: 0

1. Địa bàn công tác: - Huyện Trảng Bàng – Tỉnh Tây Ninh. - Quận 9 – TP.HCM. 2. Thời gian: - Lễ Ra quân chiến dịch: + Thời gian: Dự kiến ngày 17/07/2017. + Địa điểm: Hội trường C1 Trường ĐH Giao thông Vận tải – Cơ sở II. - Rút quân: Dự kiến ngày 06/08/2017. 3. Lực lượng tham gia: Dự kiến tiếp nhận 50 Sinh viên tham gia, số lượng phân bổ của từng địa bàn, cụ thể như sau: 3.1. Địa bàn Huyện Trảng Bàng – Tây Ninh: 30 chiến sĩ. 3.2. Địa bàn Quận 9 – TP.HCM: 20 chiến sĩ. 3.3: Đăng ký tham gia : Từ 24/05/2017 đến 25/06/2017. Tại Website: http://thanhnien.utc2.edu.vn/ hoặc https://www.facebook.com/thanhnienutc2/?fref=tsniên UTC2. Mọi thắc mắc liên lạc đồng chí : Nguyễn Hữu Đức số ĐT: 0981.877.714. Nguyễn Đình Hiếu số ĐT: 0167.355.4679.

Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam theo QĐ số 1739/QĐ-BNV ngày 25/12/2009 của Bộ nội vụ

Đăng lúc: 26-08-2012 09:28:20 AM - Đã xem: 939 - Phản hồi: 0

Trải qua các giai đoạn cách mạng, Hội Sinh viên Việt Nam đã tập hợp đông đảo sinh viên, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống trí tuệ, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ.

Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh Lần IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đăng lúc: 15-10-2013 07:38:56 AM - Đã xem: 804 - Phản hồi: 0

Trong 2 ngày 4, 5/11/2012, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra với sự tham dự của 449 đại biểu. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ thành phố yêu nước, nâng cao ý thức công dân, trau dồi lý tưởng cách mạng, rèn đức luyện tài, vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, 5 năm tới, hoạt động của Đoàn thanh niên TP Hồ Chí Minh là tiếp tục khẳng định vai trò của Đoàn trên con đường đồng hành với thanh niên, thi đua yêu nước, nâng cao ý thức công dân, trau dồi lý tưởng cách mạng, rèn đức, luyện tài, vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.